Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Overeenkomst') vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ('Gebruiker') en n1-casino.top ('Website'). Door toegang te krijgen tot de website en gebruik te maken van de diensten en producten die beschikbaar zijn via n1-casino.top, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met een bepaling in deze Overeenkomst, dient u geen gebruik te maken van de website.

Intellectuele eigendom

De website en alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audio, software en graphics (gezamenlijk 'Inhoud'), zijn eigendom van n1-casino.top of van derden die toestemming hebben gegeven om de Inhoud te gebruiken.

Gebruiker mag de Inhoud niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar maken, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of afgeleide werken maken op basis van de Inhoud, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de auteursrechtelijke wetgeving.

Gebruikersaccounts

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, moet Gebruiker een gebruikersaccount aanmaken. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie bij het aanmaken van het account. Gebruiker is ook verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van het account en wachtwoord en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account.

n1-casino.top behoudt zich het recht voor om een gebruikersaccount op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Externe links

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. n1-casino.top heeft geen controle over de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, enzovoort van deze websites.

  • n1-casino.top geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de inhoud van externe websites.
  • n1-casino.top is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op externe websites.

Beperking van aansprakelijkheid

Gebruiker erkent dat het gebruik van de website en de inhoud op eigen risico is. n1-casino.top is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen.

  • n1-casino.top geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud.
  • n1-casino.top garandeert niet dat de website ononderbroken of foutvrij zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.